ON
ON
YOMEDIA
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Hình học 10 Ôn tập chương 1 Vectơ


Chúng ta cùng ôn tập lại chương Vectơ, chương khởi đầu của chương trình THPT cũng như tính quan trọng của bài học là nền tảng cho các bài học tiếp theo. Có thể nói Vectơ được ứng dụng rất rộng rãi đối với đời sống và thực tiễn...

ADSENE-AMBIENT/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

SƠ ĐỒ TƯ DUY HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VECTƠ

Xem chi tiết nội dung các bài học:

UREKA

Bài tập minh họa

Bài 1:

Cho bát giác đều ABCDEFGH tâm I. Các vectơ khác vectơ không, cùng phương với vectơ \(\vec{AB}\) và nhận các đỉnh của bát giác là gốc và ngọn là?

Hướng dẫn: 

Như bài toán đã nói rất rõ rằng tìm các vectơ cùng phương với vectơ \(\vec {AB}\).

Đầu tiên ta liệt kê các đoạn thẳng song song với AB, đó là đoạn EF, CH và GD.
Vậy ứng với các đoạn trên, ta có \(\vec {CH},\vec {HC},\vec {EF},\vec {FE},\vec {GD},\vec {DG},\vec {BA}\)

 

Bài 2: 

Hãy vẽ vectơ tổng của Vectơ \(\vec {AB}\&\vec {CD}\)và hiệu của 2 vectơ \(\vec {CD\&}\vec {AB}\) sau:

tongvector

Hướng dẫn: 

Giả sử độ dài đơn vị tính bằng ô, ta có:

Tổng hai vectơ \(\vec {AB}\&\vec {CD}\) trên là vectơ \(\vec {a}\)

Hiệu hai vectơ \(\vec {CD\&}\vec {AB}\) trên là \(\vec {b}\)

hieuhaivecto

 

Bài 3: 

Cho hình chữ nhật có \(AB=3cm\), \(BC=4cm\). Tính \(|\vec{AB}+2\vec{AC}-\vec{AD}|\)

Hướng dẫn:

Như hình trên, chúng ta có thể viết lại như sau:

\(2\vec{AC}=\vec{AE}\)

\(-\vec{AD}=\vec{DA}=\vec{EG}\)

\(\vec{AB}=\vec{EF}\)

Vậy \(\vec{AB}+2\vec{AC}-\vec{AD}=\vec{AG}\)

Bằng Pytago, ta dễ dàng tính toán được \(|\vec{AG}|=\sqrt{97}(cm)\)

 

Bài 4: 

Trong mặt phẳng tọa độ. Cho 3 điểm \(A(1;1); B(-4;3);C(-5;-2)\).

Tìm tọa độ đỉnh D sao cho ABCD là hình bình hành 

Hướng dẫn: 

ABCD là hình bình hành, suy ra \(\vec{AB}=\vec{DC}\)

Mà \(\vec{AB}=(-4-1;3-1)\Leftrightarrow \vec{AB}=(-5;2)\)

Suy ra \(\left\{\begin{matrix} x_D=-5+5\\ y_D=-2-2 \end{matrix}\right.\)

Vậy \(D(0;-4)\)

hetructoado

UREKA

3. Luyện tập Bài 5 chương 1 hình học 10

Chúng ta cùng ôn tập lại chương Vectơ, chương khởi đầu của chương trình THPT cũng như tính quan trọng của bài học là nền tảng cho các bài học tiếp theo. Có thể nói Vectơ được ứng dụng rất rộng rãi đối với đời sống và thực tiễn...

3.1 Trắc nghiệm về ôn tập vectơ

Để cũng cố bài học xin mời các em cũng làm Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hình học 10 Ôn tập chương I để kiểm tra xem mình đã nắm được nội dung bài học hay chưa.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!

3.2 Bài tập SGK và Nâng Cao về ôn tập vectơ

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Hình học 10 Ôn tập chương I sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK hình học 10 Cơ bản và Nâng cao.

Bài tập 1 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 2 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 3 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 4 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 5 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 6 trang 27 SGK Hình học 10

Bài tập 7 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 8 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 9 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 10 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 11 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 12 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 13 trang 28 SGK Hình học 10

Bài tập 1.48 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.49 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.50 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.51 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.52 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.53 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.54 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.55 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.56 trang 43 SBT Hình học 10

Bài tập 1.57 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.58 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.59 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.60 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.61 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.62 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.63 trang 44 SBT Hình học 10

Bài tập 1.64 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.65 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.66 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.67 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.68 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.69 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.70 trang 45 SBT Hình học 10

Bài tập 1.71 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.72 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.73 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.74 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.75 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.76 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.77 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.78 trang 46 SBT Hình học 10

Bài tập 1.79 trang 47 SBT Hình học 10

Bài tập 1.80 trang 47 SBT Hình học 10

Bài tập 1.81 trang 47 SBT Hình học 10

Bài tập 1.82 trang 47 SBT Hình học 10

Bài tập 1.83 trang 47 SBT Hình học 10

Bài tập 1.84 trang 48 SBT Hình học 10

Bài tập 1.85 trang 47 SBT Hình học 10

Bài tập 1.86 trang 48 SBT Hình học 10

Bài tập 1.87 trang 48 SBT Hình học 10

Bài tập 1.88 trang 48 SBT Hình học 10

Bài tập 1.89 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.90 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.91 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.92 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.93 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.95 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.96 trang 49 SBT Hình học 10

Bài tập 1.97 trang 50 SBT Hình học 10

Bài tập 1.98 trang 50 SBT Hình học 10

Bài tập 1.99 trang 50 SBT Hình học 10

Bài tập 1.100 trang 50 SBT Hình học 10

Bài tập 1 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 2 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 3 trang 34 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 4 trang 34 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 5 trang 35 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 6 trang 35 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 7 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 8 trang 36 SGK Hình học10 NC

Bài tập 9 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 10 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 11 trang 36 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 12 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 13 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 14 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 15 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 16 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 17 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 18 trang 37 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 19 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 20 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 21 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 22 trang 38 SGK Hình học 10 NC

Bài tập 23 trang 38 SGK Hình học 10 NC

4. Hỏi đáp về bài 5 chương 1 hình học 10

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Toán Học 10 HỌC247

MGID
OFF