ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đến quan hệ quốc tế?

  • A. 
   Dẫn đến tình trạng đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ.
  • B. 
   Góp phần làm trật tự hai cực Ianta xói mòn và sụp đổ.
  • C. 
   Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng.
  • D. 
   Dẫn đến sự hình thành các liên minh kinh tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  B, C, D loại vì nội dung của các phương án này là tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai đến quan hệ quốc tế.

  A chọn vì sự đối đầu giữa hai cực Xô – Mĩ là do xuất phát từ mẫu thuẫn về mục tiêu và chiến lược phát triển của hai cường quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF