ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thất bại của phong trào yêu nước từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho cách mạng Việt Nam?

  • A. 
   Chỉ khi lực lượng vũ trang lớn mạnh mới phát động quần chúng đấu tranh.
  • B. 
   Sự giúp đỡ từ bên ngoài là điều kiện tiên quyết để đấu tranh giành độc lập.
  • C. 
   Tiến hành đồng thời cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất.
  • D. 
   Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì trong đấu tranh không chỉ có lực lượng vũ trang mà còn phải xây dựng cả lực lượng chính trị. Thực tế, Cách mạng tháng Tám thành công với vai trò quyết định là lực lượng chính trị.

  B loại vì sự giúp đỡ bên ngoài là yếu tố khách quan, không mang tính quyết định.

  C loại vì nếu không giành được độc lập thì cũng không giải quyết được vấn đề ruộng đất.

  D chọn vì tùy vào tình hình thực tế mà đề ra và giải quyết nhiệm vụ dân tộc hay dân chủ trước. Ví dụ: trong giai đoạn 1936 – 1939, do tình hình thế giới và trong nước thay đổi nên ta đề ra nhiệm vụ trước mắt là đấu tranh đòi các quyền tự do, dân chủ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF