OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nội dung đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978? 

  • A. 
   Thực hiện nền kinh tế thị trường XHCN.
  • B. 
   Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc.
  • C. 
   Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
  • D. 
   Mở rộng quan hệ đối ngoại theo xu hướng “đa cực”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Nội dung các phương án A, B, C là nội dung đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978.

  - Nội dung phương án D không phải là nội dung đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261493

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF