ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, phong trào cách trang 1930 - 1931 có điểm khác biệt nào sau đây về bối cảnh bùng nổ so với phong trào dân chủ 1936 - 1939?

  • A. 
   Quần chúng nhân dân hăng hái tham gia đấu tranh.
  • B. 
   Chính quyền thực dân tăng cường khủng bố.
  • C. 
   Đời sống nhân dân lao động khó khăn, cực khổ.
  • D. 
   Phong trào cách mạng thế giới đang phát triển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C, D loại vì nội dung các phương án này là điểm giống nhau về bối cảnh của hai phong trào.

  B chọn vì ở phong trào 1930 – 1931 thì thực dân Pháp tăng cường khủng bố còn ở phong trào 1936 – 1939 thì lúc này Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp đã thực hiện 1 số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261514

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF