OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt về diễn biến của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là gì? 

  • A. 
   Khởi nghĩa cả ở nông thôn và rừng núi.   
  • B. 
   Kết hợp hài hòa giữa nông thôn và thành thị.
  • C. 
   Bùng nổ từ nông thôn rồi lan về thành thị.    
  • D. 
   Bùng nổ ở trung tâm đô thị rồi tỏa về nông thôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra ở nông thôn và thành thị, không có rừng núi còn Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thì chỉ diễn ra ở thành thị.

  B chọn vì Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra và kết hợp hài hòa cả ở nông thôn và thành thị còn Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thì chỉ diễn ra ở thành thị.

  C, D loại vì Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra và kết hợp hài hòa cả ở nông thôn và thành thị

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261509

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON