ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

  • A. 
   mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.
  • B. 
   lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân.
  • C. 
   mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.
  • D. 
   lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Luận cương chính trị (tháng 10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF