ON
ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Toán

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • From Apple Cách đây 21 năm
  Cho hình hộp chữ nhật ABCD A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt là 4,9,16. Thể tích của khối chóp A’BCD
  Theo dõi (0)
  5
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ghyy Bgbyb Cách đây 21 năm

  Bài 1: Trong không gian Oxyz , cho A(1;1;1) , B(-1;1;0) , C(3;1;-1)

   

  a. CMR: A,B,C( là ba đình của 1 tam giác ).

  b/. Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành.

   

  c/. Tính góc giữa hai cạnh AB và AC của tam giác ABC.

   

  Bài 2: a/ Cho ba điểm A(2;5;3) B(3;7;4),C(x;y;6).Tim x; y để A, B, C thẳng hàng.

  b/. Tìm trên Oy điểm M cách đều hai điểm A(3;1;0) và B(-2;4;1)

   

  c/. Tìm trên mp * (Oxz) điểm N cách đều ba điểm . A(1;1;1) B(-1;1;0) C(3;1;-1)

  Bài 3 : Viết phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau:

   

  a) Tâm I(1;0;-1) đường kính băng 8.

   

  b) Đường kính AB với A(-1;2;1),B(0;2;3)

   

  c) Tâm I(2;-1,3) và đi qua A(7;2;1)

   

  d) Tâm I(-2;1;-3) và tiếp xúc mp * (Oxy) .

   

  e) Đi qua ba điểm A(1;2;-4) B(1;-3;1) C(2, 2, 3) và có tâm năm trên mp * (Oxy)

  f) Đi qua bốn điểm 0(0;0;0) , A(2;2;3) B(1;2;-4) , C(1;-3;- ).

   

  Bài 4: Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau : Mặt phẳng (P) đi qua

  a) A(1;0;-3) và có VTPT n =(1,-3,5) .

   

  b) B(3, - 1, 4) và SONG SONG với mặt phẳng

  x - 2y + 5z - 1 = 0

   

  c) C(1, - 1, 0) và // với mp yOz

   

  d) D(5,-1,-3)vuông góc  với đthăng

  d: (x - 1)/2 = (y + 3)/1 = (z - 1)/- 3

   

  e) M(2;-1;1) N(-2,3,-1)và vuoing góc với

  (Q): 4x - y + 2z - 1 = 0

  f) Viết phương trình mặt phăng (ABC). Voi A(3;-2;-2) B(3;2;0) C(0;2;1)

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • From Apple Cách đây 21 năm
  Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(2;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1). Tinh Khoảng cách từ điểm M(1;-2;1) mặt phẳng (ABC)?
  Theo dõi (0)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Đình Toản Cách đây 20 năm

  Tất cả các giá trị ts m để bpt 42-(×+1)2×+1+m ≥0 với mọi x>0

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • IN_IMAGE
 • From Apple Cách đây 20 năm
  bài này khó quá giải giúp mình với
  Theo dõi (1)
  10
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thẻo Nè THảo Cách đây 20 năm

  Một hình nón có đường kính của đường tròn bằng 8(m),chiều cao bằng 3(m).Thể tích của khối nón này bằng

  Theo dõi (0)
  3
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Binh Phu Cách đây 20 năm

  Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình

  (α):x2y+3z+1=0(β):2x4y+6z+1=0.

  Có nhận xét gì về vecto pháp tuyến của chúng?

  Theo dõi (0)
  7
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
MGID
OFF