OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương I: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949)

Ở Chương đầu tiên của chương trình Lịch Sử lớp 12 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thể giới thứ hai từ năm 1945 đến 1949, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được nguyên nhân hình thành trật tự thế giới mới mà đứng đầu là 3 cường quốc Anh, Mĩ Liên Xô, cũng như sự ra đời của Liên hợp Quốc và sự phân chia thế giới thành hai phe đối lập. Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF