OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

Ở Chương III phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 12 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam trong giai đoạn từ 1945 đến 1954, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được cuộc hành trình 8 năm kháng chiến trường kì chống Pháp của dân tộc Việt Nam, những khó khăn và mất mát, nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF