OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945

Ở Chương II phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 12 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam từ năm 1930-1945, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được nguyên nhân, diễn biếný nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng dân chủ, cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF