OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương IV: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Ở Chương IV phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 12 này, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam giai đoạn từ 1954 đến 1975, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Đế quốc Mĩ ở Miền Nam và nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF