OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương I: Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930

Chương I phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 12 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam trong hai gia đoạn từ 1919 - 1925 và từ 1925 - 1930, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được các chính sách khai thác thuộc địa của Pháp đối với Việt Nam, cũng như sự chuyển biến về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF