RANDOM

Hỏi đáp Toán

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

QUẢNG CÁO

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Kiến Đạt Cách đây 9 giờ
  1 hình
  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Trần Duy Minh Cách đây 1 ngày
  1 hình
  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phúc Tô Cách đây 2 ngày
  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Linh Tran Cách đây 2 ngày

  Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD và I là trung điểm của MN. Chứng minh BC AD ÷2 >MN

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kiến Đạt Cách đây 2 ngày
  1 hình
  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thủyy Cách đây 2 ngày

  Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

  N=-2y- 3y +5

  P=(2-x).(x+4)

  Câu 2: Cho a+b+c=0. Chứng minh a+ b+ c= 3abc

  Theo dõi (1)
  1
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Un Unidiotpourtoi Cách đây 2 ngày

  tìm GTNN của các biểu thức:

  a, \(M = \frac{{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 1} \right)}}{x}\) với x>0

  b, \(P = \frac{{\left( {x + y} \right)\left( {x + 3y} \right)}}{x}\) khi x,y >0

  Theo dõi (1)
  1
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Huyen Cách đây 3 ngày
  1 hình
  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trương Maria Lan Cách đây 3 ngày
  1 hình
  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Thu Cách đây 4 ngày

  Câu 1 : Tính giá trị biểu thức:
  a, A = 15x^5 y^3 : 10xy^2 tại x = -3 và y = 2/3
  b, B = - ( x^3 y^5 z^2 ) : ( -x^2 y^3 z )^3 tại x = 1, y = -1 và z = 100
  c, C = 3/4 ( x-2 )^3 : -1/2 ( 2-x ) tại x = 3
  d, D = ( x-y+z )^5 : ( -x+y-z )^3 tại x = 17, y = 16 và z = 1
  Câu 2 : Không làm phép tính chia, hãy nhận xét đơn thức A có chia hết cho đơn thức B hay không ?
  a, A = 15x^3 y^2 và B = 5x^2 y^3 
  b, A = x^5 y^6 và B = x^4 y^2 z^3
  c, A = -9/2 x^12 y^4 z^3 và B = 3/4 x^8 y^2 z
  Câu 3 : Làm phép tính chia : a, 8^3 : ( -8 )^-5                    b, ( -5/6 )^12 : ( 5/-6 )^4
  c, ( 5/3 )^6 : ( 5/3 )^4                                                      d, ( 9/7 )^9 : ( -9/-7 )^3
  Câu 4 : Làm phép tính chia :
  a, 15 x^2 y^2 : 5xy^2                                                        b, x^3 y^4 : x^3 y
  c, 5 x^2 y^4 : 10 x^2 y                                                       d, 3/4 ( xy )^3 : ( -1/2 x^2 y^2 )
  Câu 5 : 
  a, Cho A = 18 x^10 y^n và B = -6x^7 y^3. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B
  b, Cho A = -12x^8 y^2n z^n-1 và B = 2x^4 y^n z. Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B 
  Câu 6 : Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và B đồng thời chia hết cho biểu thức C
  a, A = x^6 y^2n-6 , B = 2x^3n y^18-2n và C = x^2 y^4
  b, A = 20x^n y^2n+3 z^2 , B = 21x^6 y^3-n t và C = 22x^n-1 y^2
  Câu 7 : Tính giạ trị biểu thức :
  a, A = ( -x^3 y )^5 : ( -x^12 y^2 ) tại x = 2 và y = -1 /2
  b, B = 84 ( x^2 y^4 )^2 : 14x^2 y^6 tại x = -3/4 và y = 4
  c, C = 54 ( a-b-1 )^2 : -18 ( 1-a+b ) tại a = 21 và b = -10 
  d, D = ( 2 - 2m )^6 : ( m-1 )^3 tại m = 11
  Câu 8 : Tìm điều kiện của n để biểu thức A chia hết cho biểu thức B :
  a, A = 35x^9 y^n và B = -7x^7 y^2
  b, A = 28x^8 y^2n và B = 4x^5 y^2
  Câu 9 : Tìm các giạ trị nguyên của n để hai biểu thức A và B đồng thời chia hết cho biểu thức C :
  a, A = 5x^3 y^3n + 1 , B = -2x^3n y^5 và C = x^n y^4
  b, B = 18x^2n y^12-3n z^2 , B = 3^2 x^3 y^7 và C = 3x^3 y^4 
  Giúp mình với ạ mình đang cần gấp

   

   

   

   

   


   

  Theo dõi (1)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hằng Vũ Cách đây 5 ngày
  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • GẤu Bông Cách đây 5 ngày

  a,   \(2x^3-3x^2\)

  b, \(x^2+5xy+x+5y\)

  c) \(x^2-36+4xy+4y^2\)

  Theo dõi (0)
  2
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy