ON
ON
YOMEDIA

Hỏi đáp Tin Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Hong Hạnhh Cách đây 2 tuần

  Viết chương trình nhập vào 4 số tự nhiên và sắp xếp sau đó in ra màn hình kết quả.

   

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mộc Miên Cách đây 3 tuần

  Viết chương trình tính tổng S=1+2+3+.... đến khi S lớn hơn 250 thì dừng. In ra màn hình giá trị tổng S vừa tính và cho biết giá trị cuối cùng được cộng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • Minh Phương Cách đây 4 tuần

  Sử dụng câu lệnh lặp để viết chương trình tính tổng 1x2+2x3+3x4+...+n(n+1)

   

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lâm Phương Nam Cách đây 1 tháng

  S=1+1/2^2+1/3^2+...+1/n^2. Trong đó N là một số nguyên được nhập vào từ bàn phím. S là tổng các phân số từ 1 đến n, sau khi tính toán tổng S được xuất ra màn hình.

  Theo dõi (0)
  0
  70 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ADMICRO
 • Lâm Nhung Cách đây 1 tháng

  Viết chương trình tính tổng: S=1+3+5+...+999

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Vy Nguyễn Phương Cách đây 2 tháng

  viết công thức tính C=2/3*3/4*4/5....*n/n+1 (n>0)

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
NONE
ON