OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2: Making Arrangements - Sự sắp đặt

Sự sắp đặt là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 2 Making Arrangements của môn Tiếng Anh lớp 8. Bài giảng gồm các phần Getting started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus và Vocabulary được HOC247 biên soạn bám sát với nội dung chương trình SGK một cách đầy đủ, chi tiết. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm đi kèm mỗi phần. Hệ thống hỏi đáp về chủ để Sự sắp đặt sẽ giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết các câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Tiếng Anh 8

OFF