YOMEDIA
RANDOM
Banner-Video

Unit 2 lớp 8 Vocabulary - Từ vựng Making Arrangements


Bài học Vocabulary Unit 2 Lớp 8 -  Making Arrangements cung cấp cho các em toàn bộ từ vựng với đầy đủ ngữ nghĩa thuận tiện cho các em trong việc ghi nhớ và tra cứu từ mới.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 2 Lớp 8

- rackets (n): vợt (bóng bàn, cầu lông)

- fax machine (n): máy FAX

- fishing rod (n): cần câu

- mobile phone (n): điện thoại di động

- hide and seek (n): trò chơi trốn tìm

- downstairs (n): dưới gác

- upstairs (n): trên gác

- hold on: giữ máy

- perhaps: có lẽ

- tobe on: trình chiếu

- agree (v): đồng ý

- Scotsman (n): người Scotland

- emigrate (v): xuất cảnh, di cư

- deaf-mute (n): tật vừa câm vừa điếc

- transmit (v): truyền, phát tín hiệu

- speech (n): giọng nó, lời nóii

- distance (n): khoảng cách

- led to (v): dẫn đến

- assistant (n): người giúp đỡ, phụ tá

- conduct (v): thực hiện, tiến hành

- divice (n): thiết bị, dụng cụ, máy móc

- message (n): thông điệp, lời nhắn

- exhibition (n): cuộc triểm lãm

- commercial (a): buôn bán, thương mại

- furniture (n): đồ đạc

- delivery (v): giao

- midday (adv): nửa ngày

- customer (n): khách hàng

- stationery (n): đồ dùng văn phòng

- leave the message: để lại lời nhắn

- pick up (v): đón

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 2 Lớp 8

Trên đây là nội dung của bài học Vocabulary Unit 2 Tiếng Anh lớp 8, để củng cố nội dung bài học các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 8 Vocabulary do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Câu 3 - Câu 5: Xem phần trắc nghiệm để thực hành online.

Hỏi đáp Vocabulary Unit 2 Lớp 8

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm nếu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • V. Rewrite the flowing sentences :

  1. Nam and Hung often played tennis well.

  Nam and Hung used to __________

  2. Mai was my best friend.

  Mai used to ____________

  3. What did he often do when he was a children ?

  What _______________ ( used to ) ?

  4. Nga didn't live with her parents.

  Nga ________________ ( used to )

  5. Mr.Bao often went to work late.

  Mr.Bao used to ________________

  Theo dõi (0)
 • 1. he drives very (care). He is sure to have an accident.

  2. It has become (increase) difficult to find a job nowaday

  3. It was (snow) so all we stayed at home

  4. we wish you both health and (long)

  5. my mother is famous for (sugar) tomatoes

  6. there are many people living in (poor) now in the world

  7. Unfortunately, the film got (favor) review

  8. The water was terrible, so we had a very (please) day

  9. enviromental (protect) is every one's responsibility

  10. I am full of (admire) for my teacher

  Theo dõi (0)
 • 3. These shoes are smart,but they are very(comfort).....

  4.The lecturer is giving us first-aid(Instruct).....

  5.Every week ..........

  6there are ...

  7(Fortunate)

  ...................

  20 The play is(bore).............so I'am very (bore)..

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA