OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
UREKA

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9: A first - aid course - Khóa học sơ cứu

Bài giảng Unit 9 A first - aid course của môn Tiếng Anh lớp 8 sẽ giới thiệu đến các em các vấn đề liên qua đến Sở thích. Bài giảng gồm các phần Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary được HOC247 biên soạn với đầy đủ nội dung. Bên cạnh đó, các em cũng có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Khóa học sơ cứu sẽ giúp các em phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng 

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Tiếng Anh 8

OFF