RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Unit 9 lớp 8 Read - Bài dịch A first aid course


Bài học Read Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em đọc hiểu về cách sơ cứu một số tai nạn thường gặp trong cuộc sống.

ANYMIND

 

Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt bài

Read Unit 9 Lớp 8

Choose a correct case for each of the following treatments. (Hãy chọn trường hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây.)

a) The victim should not sit or stand. (Nạn nhân không nên ngồi hoặc đứng)

b) Victim cannot drink wine or beer. (Nạn nhân không nên uống bia hoặc rượu)

c) The victim's head should be below the level of the heart. (Đầu của nạn nhân nên đặt thấp hơn so với mặt phẳng tim)

d) You should ease the pain with ice or cold water packs. (Bạn nên giảm đau với đá lạnh hoặc khăn ướt lạnh)

e) The victim should drink a cup of tea when reviving. (Nạn nhân nên uống một tách trà khi tỉnh)

Guide to answer

a. A (Fainting)

b. B (Shock)

c. A (Fainting)

d. C (Burns)

e. B (Fainting)

 
 

Bài tập trắc nghiệm Read Unit 9 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Read Unit 9 tiếng Anh lớp 8, để rèn luyện kỹ năng đọc hiểu mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 Read

 • Câu 1: Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. A: Wow, you don’t (1) _____ very good! Do you feel OK? B: No, I think I’m getting a cold. What should I do (2) _____ it? A: You (3) ____ stay at home and go to bed. B: You’re probably right. I’ve got a really, bad cough, too. A: Try (4) _____ some hot tea with honey. It really helps. B: Anything (5) ____? A: Yeah, I suggest you get a big box of (6) _____!

  • A. look
  • B. seem
  • C. feel
  • D. all are correct
 • Câu 2:

  • A. to
  • B. for
  • C. of
  • D. of
 • Câu 3:

  • A. must
  • B. should
  • C. ought to 
  • D. all are correct
 • Câu 4:

  • A. drink
  • B. to drink
  • C. drinking
  • D. to drinking

Câu 2 - Câu 11: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • tim câu thứ 2 nghĩa giống câu thứ 1 nhưng khác từ

  1.there are a lot of flowers in my garden

  -my garden..........................................

  2.i want some milk

  -i'd..................................................

  3.VIẾT 1 đoạn văn để mô tả người bạn thân của bạn (từ 5 đến 7 câu)

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA