RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Unit 9 lớp 8 Listen and Read - A first aid course


Bài học Listen and Read Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe đọc hội thoại về cách sơ cứu một trường hợp bị thương do ngã xe đạp.

ANYMIND

 

Tóm tắt bài

1. Unit 9 Listen and Read Task 1

 • Practice the dialogue with a partner. (Hãy luyện hội thoại với bạn em.)
 • Hướng dẫn dịch

​Y tá: Bệnh viện Bạch Mai xin nghe.

Lan: Có cấp cứu. Xin cô cho xe cứu thương đến trường Quang Trung. Có một học sinh bị thương.

Y tá: Bình tĩnh nào. Em có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?

Lan: Bạn ấy ngã xe đạp va đầu xuống đường cô ạ.

Y tá: Bạn ấy còn tỉnh không?

Lan: Còn tỉnh ạ, nhưng mà bạn ấy bị một vết cắt ở trên đầu. Máu ra nhiều lắm cô ạ.

Y tá: Cố cầm máu cho bạn nhé. Hãy dùng khăn lau hoặc khăn tay để băng vết thương lại. Sau đó đè mạnh lên vết thương và giữ thật chặt nhé.

Lan: Cô làm ơn nhanh lên cô nhé.

Y tá: Dĩ nhiên rồi. Trường cháu ở đâu?

Lan: Đường Ngô Sĩ Liên, ở giữa đường Quang Trung và đường Trần Hưng Đạo, thưa cô.

Y tá: Trong vòng 10 phút nữa xe cứu thương sẽ đến đó. Bạn cháu không được mê đâu nhé.

Lan: Dạ. Cháu hứa sẽ giữ cho bạn ấy tỉnh.

2. Unit 9 Listen and Read Task 2

Select the topics covered in the dialogue. (Hãy chọn các chủ đề đã được đề cập đến trong cuộc hội thoại.)

a) describing the condition of the injured person: mô tả tình trạng của người bị thương

b) asking for the address: xin địa chỉ

c) asking about the condition of the injured person: hỏi về tình trạng của người bị thương

d) asking for advice: xin lời khuyên

e) giving first-aid instructions: hướng dẫn sơ cứu

f) arranging for an ambulance: cho xe cứu thương đến

g) saying the injured person's name: cho biết tên người bị thương

Guide to answer

Các chủ đề được đề cập đến trong cuộc hội thoại là: a, b, c, e, f.

 
 

Trên đây là hướng dẫn nội dung bài học Listen and Read Unit 9 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe đọc có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • 1. My house is bigger than your house

  ÜYour house…………....................................

  2. The black car is cheaper than the red one.

  ÜThe red car………….....................................

  3. There is a sink, a tub and a shower in the bathroom.

  ÜThe bathroom ……........................................

  4. No one in Trung’s class is taller than him.

  ÜTrung..............................................................

  5. Do you have a better hat than this?

  ÜIs this.............................................................

  6. My house is the oldest house on the street.

  ÜNo houses.......................................................

  7. How excellent the girl is!

  ÜWhat..............................................................

  8. What is your address?

  ÜWhere............................................................

  9. Finding an apartment in a big city is not easy.

  ÜIt is................................................................

  10. We have a two-month summer vacation.

  ÜOur summer vacation lasts.............................

  11. Will you please look after the house while we’re away?

  ÜWill you please take........................................?

  12. Vietnamese students have fewer vacations than American ones.

  ÜAmerican students............................................

  13. It takes me about two hours each day to do my homework.

  ÜI spend ..............................................................

  14. Hoa is a hard student .

  ÜHoa studies........................................................

  15. I get to work in half an hour.

  ÜIt takes...............................................................

  16. Do you have a cheaper computer than this?

  Ü Is this ...............................................................?

  17. How much is this dictionary?

  ÜHow much does.................................................

  18. It isn’t important for you to finish the work today.

  ÜYou don’t.............................................................

  19. There are over eight hundred stamps in Tim’s collection.

  ÜTim’s collection........................ ............................

  20. How high is the Big Ben Clock Tower?

  Ü (height ) .............................................................?

  21. What is your son’s weight?

  Ü ( heavy ) ............................................................ ?

  22. What is the price of this face mask ?

  Ü ( cost ) ..............................................................?

  23. How long is the Mekong River ?

  ÜWhat ................................................................?

  24. I never saw the sharks before.

  ÜThis is ..................................................................

  25. Mr. Lan should wear gloves to protect his hands

  Ü Mr. Lan had better .............................................

  26. Mr. Thanh couldn’t enjoy the meal because of the stomachache

  Ü The stomachache prevented .............................

  27. What is your daughter’s age, Mr. Lan ?

  Ü How .................................................................?

  28. Minh didn’t go to school yesterday because of his sickness

  Ü Because Minh ..................................................

  29. You shouldn’t eat too much meat

  Ü You’d ................................................................

  30. How heavy is the chicken?

  Ü What .................................................................?

  cac ban lam giup minh nha tuy hoi dai nhung lm dung minh se tich cho cam on a ma chu U la -> nha *

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA