OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 8 Listen - Bài nghe A first aid course


Bài học Listen Unit 9 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em nghe và kết hợp nối tranh vẽ với nội dung phù hợp trong bài nghe.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 9 Lớp 8

  • Match the letters A, B, C, D, E or F to the correct words in the box. Then put them in the correct order as you hear. (Em hãy ghép A, B, C, D, E hoặc F với từ mô tả tranh đúng cho trong khung rồi xếp chúng theo trật tự đúng khi em nghe băng.)

ambulance               crutches                 scale

stretcher                  wheelchair             eye chart

Guide to answer

A - ambulance: xe cứu thương

B - wheelchair: ghế đẩy

C - crutches: cái nạng

D - eye chart: bảng đo thị lực

E - scale: cái cân

F - stretcher: cái cán thương

Thứ tự xuất hiện:: F - B – A – D – E – C

  • Tapescript Unit 9 Lớp 8

There is the emergency room in a large hospital. A paramedic is wheeling a patient on a stretcher into the emergency room where a doctor is waiting to treat the patient. The patient doesn't look well. His head is bandaged and his eyes are closed.

A nurse is pushing an empty wheelchair towards the exit. She is probably taking it to a patient in the ambulance.

The eye chart on the wall is used to check people's eyesight. The chart consists of the about 28 letters ranging in size from about 5 centimetres in height at the top of chart to about 1 centimetre at the bottom.

A doctor is trying to weigh a crying baby on the scale. The baby's mother is standing nearby. She's trying to stop her child from crying.

The crutches, which are for someone with a broken leg, are leaning against the wall.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Listen Unit 9 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Listen Unit 9 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 9 lớp 8 Listen do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Listen Unit 9 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Listen Unit 9 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON