OPTADS360
AANETWORK
AMBIENT
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 12: A vacation Abroad - Một kỳ nghỉ ở nước ngoài

Ở Unit 12 A vacation Abroad​ của môn Tiếng Anh lớp 8 này các em sẽ được tìm hiểu các vấn đề xoay quanh Một kỳ nghỉ ở nước ngoài qua các phần Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary. Bài giảng gồm phần tóm tắt lý thuyết cùng các câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp các em có thể ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt. Bên cạnh đó là hệ thống hỏi đáp về chủ đề Một kỳ nghỉ ở nước ngoài giúp các em có thể phát triển thêm vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng 

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Tiếng Anh 8

OFF