OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 12 lớp 8 Getting Started - A vacation Abroad


Bài học Getting Started Unit 11 tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thảo luận về một số quốc gia và địa điểm em thích đi du lịch ở nước ngoài.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 12 Lớp 8

Work with a partner. (Làm việc với bạn học)

1. Unit 12 Getting Started Task 1

Match the names of the countries in the box with appropriate pictures/flags. (Hãy ghép tên các nước trong khung với tranh hoặc cờ thích hợp.)

Example:

a) The United States of America

Guide to answer

b) Australia

c) Thailand

d) Britain

e) Canada

f) Japan

2. Unit 12 Getting Started Task 2

Tell your partner which country you would like to visit and why? (Hãy nói với bạn bên cạnh em thích đi thăm nước nào. Tại sao?)

Example:

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Australia.

A: Why?

B: Because Australian people are friendly.

Guide to answer

1)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit Britain.

A: Why?

B: Because I love MU club and I want to visit Manchester City.

2)

A: Which country do you want to visit?

B: I'd like to visit The United States of America.

A: Why?

B: Because I want to see the White House/ the Statue of Liberty.

...

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 12 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 12 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 12 lớp 8 Getting Started do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Getting Started Unit 12 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 12 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON