OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 13: Festival - Lễ hội

Ở bài học này của chương trình môn Tiếng Anh lớp 8 chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về Unit 13 Festival thông qua các phần học cơ bản như Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary sẽ giúp các em nắm vững các kiến thức liên quan đến chủ đề Lễ hội. Bên cạnh đó các bài tập SGK có lời giải chi tiết và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em tự luyện tập, đối chiếu đáp án, từ đó có kế hoạch học tập cụ thể. Mời các em cùng theo dõi.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Tiếng Anh 8

OFF