OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 13 lớp 8 Getting Started - Festival


Bài học Getting Started Unit 13 Tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn các em thảo luận và trả lời câu hỏi gợi ý cho những du khách nên đi đâu khi đến thăm Việt Nam

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 13 Lớp 8

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet Nam? Why? (Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ thăm Việt Nam? Tại sao?)

1. Tom likes swimming and sunbathing.

2. David is interested in ancient cities.

3. Huckleberry likes mountain-climbing.

4. Oliver is keen on pottery.

5. Robinson is fond of crowded places

Guide to answer

1. Tom should go to beaches.

2. David should go to Hoi An.

3. Huckleberry should go to Sapa.

4. Oliver should go to Bat Trang.

5. Robinson should go to Ho Chi Minh City.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Getting Started Unit 13 Lớp 8

Như vậy các em vừa được học bài Getting Started Unit 13 Tiếng Anh lớp 8

Để củng cố nội dung bài học, các em có thể tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 13 lớp 8 Getting Started do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Hỏi đáp Getting Started Unit 13 Lớp 8

Trên đây là nội dung bài học Getting Started Unit 13 Tiếng Anh 8 hướng dẫn các em mô tả vị trí đồ vật, trong quá trình học bài và thực hành có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

MGID
ON