OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm nào dưới đây thể hiện tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng (1927 - 1930) đã nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc?

  • A. 
   Chủ trương tiến hành cách mạng bằng bạo lực.
  • B. 
   Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.
  • C. 
   Đề cao binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
  • D. 
   Kiên quyết phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Thực dân Pháp và tay sai sử dụng bạo lực phản cách mạng để chống lại phong trào của nhân dân ta nên ta phải sử dụng hình thức đấu tranh bạo lực cách mạng để chống lại chúng → nhận thức đúng yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.

  - Việt Nam Quốc dân đảng đã nhận ra trước hết phải làm cách mạng dân tộc, sau đó mới làm cách mạng thế giới → tức là đã đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thể hiện nhận thức đúng về yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc của Việt Nam Quốc dân đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261583

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON