ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  So với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì? 

  • A. 
   Hạn chế sự can thiệp và chi phối của các cường quốc.
  • B. 
   Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn ra khá dài.
  • C. 
   Hợp tác, giúp đỡ các nước trong khu vực phát triển kinh tế.
  • D. 
   Diễn ra quá trình nhất thế hóa trong khuôn khổ khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A, B, C loại vì nội dung của các phương án này là điểm chung giữa sự phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU).

  D chọn vì chỉ ở Liên minh châu Âu (EU) mới diễn ra quá trình nhất thể hóa trong khuôn khổ khu vực còn ASEAN không có điều này. Quá trình nhất thể hóa được thể hiện như sau:

  - Về chính trị:

  + Ngày 18/4/1951, sáu nước bao gồm Pháp, Tây Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua đã thành lập Cộng đồng than – thép châu Âu (ECSC).

  + Ngày 25/3/1957, sáu nước ký Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu (EURATOM) và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).

  + Ngày 1/7/1967, ba tổ chức trên hợp nhất thành Cộng đồng châu Âu (EC).

  + Tháng 12/ 1991 các nước EC đã ký tại Hà Lan bản Hiệp ước Maxtrích, có hiệu lực từ ngày 1/1/1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).

  - Về kinh tế - tài chính: Tháng 1/2002, đồng tiền chung châu Âu (Euro) được chính thức sử dụng ở nhiều nước EU thay cho các đồng bản tệ. Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng đối với quá trình nhất thể hóa châu Âu và với sự phát triển của hệ thống tiền tệ thế giới.

  → Từ 6 nước ban đầu, đến năm 2007, EU đã tăng lên 27 thành viên. Việc Croatia chính thức trở thành nước thành viên thứ 28 của EU vào năm 2013 đánh dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng một châu Âu thống nhất và là tín hiệu ghi nhận sự chuyển biến trong việc kết nạp những quốc gia vốn còn bị giằng xé do xung đột chỉ cách đó hai thập kỳ trước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261503

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF