ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là gì?

  • A. 
   Can thiệp trực tiếp vào các cuộc chiến tranh xâm lược trên thế giới.
  • B. 
   Làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
  • C. 
   Phát động cuộc chiến tranh lạnh trên toàn thế giới.
  • D. 
   Cản trở Tây Âu, Nhật Bản trở thành các trung tâm kinh tế thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới → tức là làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261482

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF