OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính nào khiến các nước Tây Âu có sự điều chỉnh đường lối đối ngoại từ những năm cuối thế kỉ XX đầu XXI?

  • A. 
   Sự trỗi dậy của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
  • B. 
   Sự bùng nổ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  • C. 
   Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.
  • D. 
   Cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra mạnh mẽ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân chính khiến các nước Tây Âu có sự điều chỉnh đường lối đối ngoại từ những năm cuối thế kỉ XX đầu XXI là Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261464

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON