OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xuất phát từ lí do chủ yếu nào Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh có những sách lược đấu tranh mềm dẻo với kẻ thù, khi hòa hoãn với Pháp, khi hòa hoãn với Trung Hoa Dân quốc từ 2/9/1945 đến trước 19/12/1946?

  • A. 
   Lực lượng của Trung Hoa Dân quốc và Pháp quá mạnh.
  • B. 
   Hạn chế tối đa sự cầu kết, chống phá của Pháp và Trung Hoa Dân quốc.
  • C. 
   Chính quyền ta non trẻ, chưa đủ sức chống lại cùng lúc hai kẻ thù mạnh.
  • D. 
   Pháp và Trung Hoa Dân quốc có sự hậu thuẫn từ Mĩ và Anh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Từ sau ngày 2/9/1945 -  trước 28/2/1946: Do Quân Trung Hoa Dân quốc trên danh nghĩa vẫn là lực lượng đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, còn thực dân Pháp là lực lượng quay lại xâm lược nước ta nên ta phải quyết tâm chống Pháp. → Hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc, chấp nhận nhường cho tay sai của chúng 1 số quyền lợi, chống Pháp.

  - Từ sau ngày 28/2/1946 – trước 19/12/1946: Khi Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc đã cấu kết với nhau qua Hiệp ước Hoa – Pháp và quân Pháp được quyền ra miền Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật → Hòa hoãn với Pháp để đuổi 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng, các điều kiện cho cuộc kháng chiến về sau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261511

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON