ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm 1928 – 1929?

  • A. 
   Có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước.
  • B. 
   Có tính thống nhất cao theo một đường lối chính trị đúng đắn.
  • C. 
   Chứng tỏ giai cấp công nhân đã đủ sức lãnh đạo cách mạng.
  • D. 
   Phát triển mạnh mẽ và có một tổ chức lãnh đạo thống nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì lúc này phong trào công nhân mới chỉ trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước chứ không phải là phong trào có sức quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước. Ngoài phong trào đấu tranh của công nhân thì còn có phong trào đấu tranh của tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trí thức.

  B chọn vì trong giai đoạn này, phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ và công nhân dấu tranh không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn vì mục tiêu chính trị. Quy mô của phong trào ngày càng lớn và mang tính thống nhất cao theo con đường đấu tranh vô sản.

  C loại vì khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì mới chứng tỏ giai cấp công nhân đã đủ sức lãnh đạo cách mạng.

  D loại vì lúc này phong trào công nhân chưa có 1 tổ chức lãnh đạo thống nhất. Phải đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì phong trào công nhân Việt Nam mới có tổ chức lãnh đạo thống nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261582

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF