ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1960 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?

  • A. 
   Trì trệ kéo dài.       
  • B. 
   Suy thoái trầm trọng.
  • C. 
   Phát triển “thần kì”.    
  • D. 
   Khủng hoảng nặng nề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ năm 1960 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kì”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261495

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF