OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 năm 1941) đề ra chủ trương 

  • A. 
   tiếp tục đề ra khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.
  • B. 
   thành lâp Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
  • C. 
   phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
  • D. 
   thành lập Mặt trận Việt Nam độc lâp đồng minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 năm 1941) đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lâp đồng minh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261561

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF