ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có điểm gì giống nhau? 

  • A. 
   giai cấp vô sản lãnh đạo.   
  • B. 
   nhiệm vụ là lật đổ chế độ phong kiến.
  • C. 
   là giai cấp tư sản lãnh đạo.      
  • D. 
   nhiệm vụ là lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn, C loại vì cả hai cuộc cách mạng đều do giai cấp vô sản lãnh đạo.

  B, D loại vì nhiệm vụ của cách mạng tháng Mười là lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, còn cách mạng tháng Hai là lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261488

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF