OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích hoạt động chính của tổ chức Liên hợp quốc là gì?

  • A. 
   Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước.
  • B. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.
  • C. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
  • D. 
   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục đích hoạt động chính của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261496

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON