ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định dẫn đến thắng lợi của nhân dân Việt Nam và Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc năm 1945 là gì?

  • A. 
   Nhật Bản đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện.
  • B. 
   Tình đoàn kết của nhân dân hai nước.
  • C. 
   Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • D. 
   Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì đây là điều kiện khách quan, không phải nguyên nhân mang tính quyết định.

  B loại vì đây là nguyên nhân mang tính khách quan, không phải nguyên nhân quyết định. Bên cạnh đó, nếu không có sự lãnh đạo thống nhất, đúng đắn, linh hoạt của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì dù nhân dân hai nước có đoàn kết đấu tranh cũng không thể giành được thắng lợi.

  C chọn vì chính sự lãnh đạo thống nhất, đúng đắn, linh hoạt của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh nên nhân dân Việt Nam và Lào mới có thể giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc năm 1945.

  D loại vì truyền thống yêu nước thì ở cả Việt Nam và Lào đều có nhưng trước khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương thì các phong trào đấu tranh đều thất bại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261587

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF