ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tổ chức chính trị nào là đại diện tiêu biểu của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

  • A. 
   An Nam Cộng sản đảng.      
  • B. 
   Việt Nam Quốc dân đảng.
  • C. 
   Đông Dương Cộng sản đảng.      
  • D. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A, C, D loại vì các tổ chức này đi theo khuynh hướng vô sản.

  B chọn vì tổ chức này đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261461

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF