OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ bộ 6/1/1946 với thực dân Pháp chứng tỏ

  • A. 
   sự mềm dẻo của ta trong việc phân hóa kẻ thù.
  • B. 
   Đảng đã thay đổi trong nhận định, đánh giá kẻ thù.
  • C. 
   sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ.
  • D. 
   sự non yếu trong lãnh đạo của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì chính quyền non trẻ vừa thành lập, không thể trực tiếp đối phó với cả 2 kẻ thù cùng lúc nên tùy vào thực tế mà lúc thì ta chọn hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp ở Nam Bộ, khi thì hòa hoãn với quân Pháp để đuổi 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước.

  B loại vì thực tế Đảng đã xác định thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta chính là kẻ thù nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến nền độc lập non trẻ còn quân Trung Hoa Dân quốc thì vẫn dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật nên chưa phải là đối tượng nguy hiểm như thực dân Pháp xâm lược.

  C loại vì Đảng và Chính phủ không thỏa hiệp với bất cứ lực lượng nào.

  D loại vì chính sự điều chỉnh việc xác định không thể trực tiếp đối phó với cả 2 kẻ thù cùng lúc nên tùy vào thực tế mà lúc thì ta chọn hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc để đánh Pháp ở Nam Bộ, khi thì hòa hoãn với quân Pháp để đuổi 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước cho thấy sự đúng đắn và linh hoạt của Đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261515

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF