OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (2/1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?

  • A. 
   Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.      
  • B. 
   Phân chia phạm vi ảnh hưởng.
  • C. 
   Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.    
  • D. 
   Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị Ianta (2/1945) không đưa ra quyết định giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. Đây là quyết định của Hội nghị Pốtxđam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON