OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã

  • A. 
   để ra đề cương văn hóa Việt Nam.    
  • B. 
   xóa bỏ các tệ nạn xã hội.
  • C. 
   thực hiện cải cách giáo dục. 
  • D. 
   xây dựng hệ thống trường học các cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong phong trào cách mạng 1930 – 1931, Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261477

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF