ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930?

  • A. 
   Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam.
  • B. 
   Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX.
  • C. 
   Là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lê nin và phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
  • D. 
   Đã hình thành khối liên minh công - nông, trở thành nòng cốt cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A, B, C loại vì nội dung các phương án này là ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.

  D chọn vì khối liên minh công – nông bước đầu được hình thành từ phong trào 1930 – 1931.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261513

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF