ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng cách mạng vô sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam cuối những năm 20 của thế kỉ XX vì

  • A. 
   đã thu hút giai cấp tư sản tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc.
  • B. 
   phong trào công nhân, nông dân đã phát triển tự giác.
  • C. 
   đã giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
  • D. 
   đã đặt ra yêu cầu giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì phong trào đấu tranh của tư sản thì đi theo con đường dân chủ tư sản.

  B loại vì phong trào công nhân phát triển từ tự phát sang tự giác đánh dấu từ sự kiện bãi công Ba Son (8/1925) và hoàn toàn chuyển sang tự giác là khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930. Còn phong trào nông dân thì không đánh giá là tự giác hay không tự giác.

  C loại vì lúc này phong trào đấu tranh chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  D chọn vì khuynh hướng vô sản bắt đầu từ nước Nga, đặc biệt ảnh hướng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử là cần phải có giap cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân (vốn là hai lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng Việt Nam) để chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Trong khi đó, giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này còn non yếu về chính trị, nhỏ bé về kinh tế. Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu của lịch sử hơn rất nhiều so với khuynh hướng dân chủ tư sản đang lỗi thời.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF