ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào không tác động vào việc làm xói món trật hai cực Ianta?

  • A. 
   Sự phát triển “thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản.
  • B. 
   Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1949).
  • C. 
   Cuộc chiến tranh Triều Tiên (190 - 1953).
  • D. 
   Sự ra đời của khối thị trường chung châu Âu (EEC).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A, B, D loại vì nội dung các phương án này là những nguyên nhân làm xói món trật hai cực Ianta.

  C chọn vì cuộc chiến tranh Triều Tiên không phải là nguyên nhân làm xói món trật hai cực Ianta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF