ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 3/1929, tổ chức nào được thành lập tại số nhà 30, phố Hàm Long (Hà Nội)? 

  • A. 
   Chi bộ Cộng sản đầu tiên.    
  • B. 
   Đông Dương Công sản liên đoàn.
  • C. 
   Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.     
  • D. 
   Việt Nam Quốc dân đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 3/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập tại số nhà 30, phố Hàm Long (Hà Nội).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261499

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF