OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

  • A. 
   hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước có chế độ chính trị đối lập.
  • B. 
   phản ánh quá trình thỏa hiệp và đấu tranh giữa các cường quốc.
  • C. 
   phản ánh tương quan lực lượng giữa hai hệ thống chính trị xã hội đối lập.
  • D. 
   giải quyết được mâu thuẫn giữa các nước tham gia chiến tranh thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì ở trật tự Vécxai – Oasinhtơn chỉ có các nước tư bản chủ nghĩa.

  B chọn vì trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta được thiết lập dựa trên quá trình thỏa hiệp và đấu tranh giữa các cường quốc.

  C loại vì điều này chỉ đúng đối với trật tự thế giới hai cực Ianta.

  D loại vì các nước tham chiến có nước thắng trận và bại trận, trong đó, nước bại trận không những không giành được quyền lợi mà còn mất nhiều quyền lợi, thuộc địa và phải bồi thường chiến phí nặng nề.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261502

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON