OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8 năm 1945) và phong trào cách mạng 1930 – 1931 có điểm giống nhau là

  • A. 
   đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
  • B. 
   hình thành khối liên minh công - nông.
  • C. 
   chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng Tám.
  • D. 
   thúc đẩy thời cơ tổng khởi nghĩa chín muồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì phong trào 1930 – 1931 chủ yếu là đấu tranh chống Pháp và phong kiến để đòi quyền lợi cho công nhân và nông dân.

  B loại vì khối liên minh công - nông đã được hình thành bước đầu từ phong trào 1930 – 1931.

  C chọn vì cả hai phong trào đều là cuộc tập dượt và chuẩn bị lực lượng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Phong trào 1930 – 1931 bước đầu hình thành liên minh công – nông, còn cao trào kháng Nhật cứu nước đã làm cho lực lượng trung gian ngả hẳn về phía cách mạng.

  D loại vì điều này chỉ đúng với cao trào kháng Nhật cứu nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261560

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF