OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã 

  • A. 
   thành lập Nha Bình dân học vụ.    
  • B. 
   sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • C. 
   ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.   
  • D. 
   thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - thành lập Nha Bình dân học vụ năm 1946.

  - sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

  - ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946.

  - thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261472

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON