OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế nổi bật là 

  • A. 
   góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
  • B. 
   góp phần làm suy yếu chủ nghĩa thực dân. 
  • C. 
   góp phần vào thắng lợi của cách mạng châu Á.
  • D. 
   góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa thực dân cũ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế nổi bật là đã góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 

  Chọn A. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261627

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF