ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, tổ chức nào có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu ở Bắc Kì và giúp đỡ cả nước về quân sự? 

  • A. 
   Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.
  • B. 
   Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
  • C. 
   Đội Việt Nam giải phóng quân.        
  • D. 
   Đội Cứu quốc quân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam, Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu ở Bắc Kì và giúp đỡ cả nước về quân sự.

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261606

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF