OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương 

  • A. 
   đấu tranh vũ trang với quân Trung Hoa Dân quốc và hòa với Pháp.
  • B. 
   đấu tranh vũ trang chống quân Trung Hoa Dân quốc và quân Pháp.
  • C. 
   hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp và Trung Hoa Dân quốc. 
  • D. 
   hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946 Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc và kháng chiến chống Pháp. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261609

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF